Najnovšie správy o kanabise
309 740 - 4033 tom@collateralbase.com
select Page

Prečo vaša spoločnosť s kanabisom potrebuje dobrého právnika

Prečo vaša marihuana alebo konopná spoločnosť potrebuje právnika v súvislosti s konope?

Druhá skupina očí na vaše ponuky, ktoré poskytujú sofistikovanú perspektívu, môže urobiť spoločnosť úspešnejšou. Napríklad Warren Buffett sa stretol s menovaným právnikom Charlie Munger v roku 1959 a jeho názory sa mu tak páčili, že ho presvedčil, aby opustil prax zákona a pripojil sa k nemu v Berkshire Hathaway. Právnici zaoberajúci sa kanabisom, ktorí vlastnia a prevádzkujú podniky v tomto odvetví a majú hlboké znalosti o svojich rizikách a trendoch, môžu pomôcť vašej firme získať konkurenčnú výhodu a zmierniť operačné riziko.

Budeme pokrývať 5 dôležitých výhod, ktoré poskytuje prenájom advokáta pre vaše nové podnikanie s kanabisom. Spoločnosti si najímajú právnikov, aby im pomohli so všetkými možnými vecami. Tu je päť z najpraktickejších výhod, ktoré môže právnik odvetvia konope priniesť vášmu tímu:

  1. Znalosť komplexných procesov podávania žiadostí a licencií
  2. Porozumenie dodržiavaniu federálnych a štátnych zákonov
  3. Pochopenie obchodných zmlúv na prevádzku
  4. Predchádzajúce priemyselné skúsenosti a znalosti
  5. Riadenie rizík obchodných stretnutí s kanabisom

O týchto piatich výhodách budeme diskutovať pri hľadaní správneho právnika pre kanabis pre vaše podnikanie.

Poraďte a právnik marihuany alebo konope o vašom podnikaní s kanabisom.

Kanabis neustále rastie vo využívaní a popularite na celom svete. To, čo sa pôvodne považovalo za tabu, si v mnohých štátoch USA získava slávu, uznanie a trakciu, keď Washington legalizoval pestovanie, držanie a používanie marihuany. Kým je konope úplne legálne po tom, čo ho zákon o kontrolovaných látkach odstránil 2018 Farm Bill.

Ako hovoríme, viac ako 33 štátov v USA legalizovalo určitú formu marihuany ako skutočnú a životaschopnú lekársku alternatívu.

Aj keď široká verejnosť zmenila svoje vnímanie marihuany, založila obchod s kanabisom a úspešne spustila svoju činnosť, je to ťažká úloha vzhľadom na rozdiely v štátnych a federálnych zákonoch.
Ak ste ambiciózny podnikateľ so zanietením preniknúť na tento rastúci trh, odporúča sa, aby ste si najali experta na konope. Hlavným účelom je zabezpečiť, aby vaše podnikanie bolo v súlade so všetkými platnými predpismi vo vašom štáte.
Dnes sa chystáme preskúmať niektoré z výhod najatia právnika na konope, pokiaľ ide o predaj kanabisu, či už ide o konope, liečivé alebo rekreačné marihuany.

1. Komplexné požiadavky a vysoké náklady na vstup do odvetvia kanabisu

Každý štát má rôzne zákony, ktoré upravujú založenie a dohľad nad obchodom s marihuanou. Mnoho štátov stanovilo prísne pravidlá týkajúce sa počtu podnikov zaoberajúcich sa kanabisom, ktoré možno založiť v danom období.
Výsledkom je, že niektoré štáty vydávajú licencie iba počas mimoriadne úzkeho okna na podávanie žiadostí s veľmi vysokými nákladmi a intenzívnou súťažou o licencie.
Od žiadateľov sa častejšie požaduje, aby platili vysoké poplatky za žiadosti s cieľom dosiahnuť pre štáty udeľujúce licenciu značné zisky.
Dokonalým príkladom je Connecticut, ktorý uchádzačom, ktorí hľadajú licenciu na svoje podnikanie v oblasti marihuany, účtuje poplatok za žiadosť o vrátenie 25,000 XNUMX dolárov. S ohľadom na tieto vysoké náklady vám konopný advokát pomôže pochopiť, ako splniť všetky regulačné a aplikačné požiadavky na kompenzáciu extrémnych nákladov na poplatky.

2. Advokáti konope rozumejú federálnym a štátnym zákonom

Niektorí potenciálni podnikatelia v oblasti kanabisu majú základné vedomosti o právnych predpisoch týkajúcich sa marihuany vo svojom štáte a snažia sa ich dodržiavať. Federálna vláda však môže z jedného alebo dvoch dôvodov považovať svoje podnikanie za nezákonné a odobrať licenciu.
Špecializovaný právnik na konope vám pomôže porozumieť federálnym a štátnym zákonom, aby ste mali väčšiu šancu na dosiahnutie dlhodobého úspechu v tomto lukratívnom priemysle.
Mať na palube právneho zástupcu pre kanabis je užitočné pri legitimizácii vášho uvedenia na trh. Pokiaľ ide o založenie firmy, je nevyhnutné určiť produkty alebo služby, ktoré chcete ponúknuť.
Podniky marihuany sú rozdelené do troch rôznych kategórií a každá skupina zdôrazňuje rôzne normy a nariadenia.
Skúsený právnik vám pomôže pochopiť konkrétnu kategóriu, do ktorej patrí vaša marihuana. Údajné obchodné kategórie marihuany sú tieto:
i) Pestovanie - Pestovanie marihuany je vysoko regulované rôznymi štátmi, aby sa zaručil vysokokvalitný, bezpečný a efektívny produkt. Pestovanie rastlín marihuany si vyžaduje značné investície a pevné nasadenie. Váš advokát vám pomôže začať s týmto podnikaním s cieľom zabezpečiť záhradnícku dokonalosť.
ii) Infúzia - Mnoho podnikateľov rýchlo zakladá podniky zaoberajúce sa predajom tinktúr a jedlých kanabisov. Tento neuveriteľný rozbehnutý vagón je inšpirovaný rastúcimi vedeckými štúdiami, ktoré tvrdia, že marihuana má pri liečebných postupoch cenné výhody. V rôznych štátoch bolo vypracovaných veľké množstvo zákonov, ktoré upravujú prísady, označovanie a príslušné pokyny na podávanie týchto výrobkov.
iii) Maloobchod - podniky marihuany, ktoré sú zaradené do kategórie maloobchodných predajní, zahŕňajú rekreačné a liečebné výdajne. Tieto kolektívy zvyčajne predávajú svoje výrobky oprávneným osobám a pacientom vo veku nad 21 rokov. Náklady na zriaďovanie maloobchodných predajní sú najdrahšie zo všetkých, často však vytvárajú výraznejšie zisky ako všetky ostatné druhy marihuany.

3. Advokáti konope chápu ich dodržiavanie

Advokát, ktorý skutočne ovláda federálne aj štátne zákony týkajúce sa marihuany, vám pomôže zistiť konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu kategóriu vaše podnikanie s marihuanou. Porozumenie požiadavkám na aplikácie, udeľovanie licencií a financovanie vášho obchodu s kanabisom je nevyhnutnou súčasťou budovania a starostlivosti o legitímnu marihuanovú spoločnosť.
Niektorí podnikatelia zaoberajúci sa marihuanou alebo konope sa snažia tieto technické smery orientovať a nakoniec strácajú svoje investície.
Postup pri podávaní žiadosti o povolenie na podnikanie a pri hľadaní financovania sa môže značne líšiť v závislosti od vášho bydliska. Poplatky za aplikáciu sú v niektorých regiónoch nevratné a často stoja tisíce dolárov s malou alebo žiadnou zárukou prijatia. Za určitých okolností môže byť potrebné vykonať previerku, aby sa vylúčili odsúdení zločinci, ktorých história sa točí okolo násilia alebo trestných činov súvisiacich s drogami.
Mnohé štáty navyše majú zákony, ktoré obmedzujú počet podnikov marihuany, ktoré môžu byť založené v danej oblasti. To viedlo k zvýšeniu poplatkov a zvýšeniu konkurencie. Iné štáty dokonca idú o krok ďalej a pýtajú sa na svoje finančné zdroje, aby si overili, či máte finančný sval na pokrytie takých výdavkov, ako sú nájomné a poplatky.
Napríklad v štáte Illinois môže štát vyžadovať, aby podniky podnikajúce v oblasti marihuany mali finančné prostriedky na založenie a prevádzkovanie podniku vo výške najmenej pol milióna dolárov. Štát môže tiež požadovať, aby majiteľ podniku prijal rozsiahle bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie toho, aby marihuana vyrábaná na liečebné účely nekončila na čiernom trhu - či už náhodne alebo úmyselne.
Okrem štátnej regulácie môžu mať miestne samosprávy a mestá svoj vlastný spôsob regulácie podnikania s marihuanou. Niektoré miestne vlády vykonávajú previerky osôb majiteľov obchodov s marihuanou a ich zamestnancov ako nevyhnutnú podmienku na podanie žiadosti o licenciu.
Ak vezmeme do úvahy tieto vysoké náklady, najímanie konopného zástupcu, ktorý vám pomôže pri orientácii v týchto zdanlivo technických detailoch, by bolo najlepším nápadom skôr, ako sa pohnete vpred. Nedodržanie požiadaviek môže viesť k pokutám, zrušeniu licencie a trestnoprávnej zodpovednosti.

4. Začatie podnikania s kanabisom na zemi

Začatie a udržiavanie obchodu s kanabisom môže byť náročné úsilie. Okrem bežných prekážok, ako sú peňažný tok, marketing, vzťahy so zákazníkmi a rast, musí obchod s kanabisom prísne dodržiavať všetky zákony a nariadenia - alebo sa pripraviť na následky. So správnym zástupcom pre kanabis na vašej strane môže byť vaša firma založená na správnom základe, aby sa zaistil budúci rast a expanzia.
Dobrý právnik z kanabisu vám pomôže s vytvorením a prevádzkou podnikania s kanabisom, územným plánovaním a povolením a dodržiavaním miestnych a štátnych licencií.
Bez právnika je ľahké nájsť kráčanie v tenkej línii bez toho, aby si to uvedomoval, kvôli neustále sa meniacej povahe zákonov, ktorými sa riadi marihuana. V obchodoch s marihuanou vás môže zasiahnuť veľa trestných činov vrátane potenciálneho väzenského času, hrozby ukončenia podnikania a prehnaných pokút a ďalších poplatkov.
Právo právnika na kanabisu vás bude nielen brániť proti týmto obvineniam, ale tiež ochráni dobré meno svojej firmy. Každé podnikanie musí fungovať v súlade so zákonom, aby podnik mohol zostať funkčný. Vaše podnikanie si nakoniec zaslúži úspešnú operáciu bez dodatočného stresu pri riešení právnych otázok.

5. Obmedzenie podnikateľského rizika marihuany alebo konope

Prenajatie právnika pre kanabis je vynikajúci spôsob, ako minimalizovať riziko, ktorému by vaše podnikanie mohlo čeliť. Na jednej strane je marihuana podľa federálneho práva aj naďalej nezákonnou látkou a pre štáty, ktoré legalizovali jej použitie na lekárske alebo rekreačné účely, sa nevyskytujú žiadne výnimky. Na druhej strane, jednotlivci, ktorých podniky dodržiavajú zákony štátu, vo všeobecnosti nemajú žiadne riziko zatknutia alebo súdneho konania zo strany federálnych orgánov.
V dôsledku toho sa všetkým vlastníkom marihuany odporúča, aby prísne dodržiavali predpisy svojho štátu s cieľom obmedziť šance na trestné stíhanie a možnú stratu investícií. Federálna vláda neustále hľadá podniky, ktoré nie sú chránené štátnymi zákonmi o marihuane na trestné stíhanie.
Zameriava sa na stíhanie tých, ktorí sa podieľajú na trestných činoch, ako je distribúcia marihuany sieťami organizovaného zločinu, riadenie drog, distribúcia marihuany maloletým a ďalšie činnosti spojené s nezákonným držaním drogy.
S odborným zástupcom pre kanabis na palube si môžete byť istí, že vaša firma má predpoklady, ktoré môžu dramaticky znížiť riziko federálneho stíhania.
Advokát bude môcť štruktúrovať vašu firmu v súlade so všetkými štátnymi zákonmi, aby sa zabránilo zrušeniu obchodnej licencie a pokutám, ktoré ju sprevádzajú. Advokát pre kanabisu bude tiež schopný chrániť vašu firmu a chrániť ju aktuálnym sledovaním prípadových zákonov a zmien v politike.
V marihuanskom podnikaní vás pravdepodobne jeden omyl dostane na federálny súd a zlikviduje vaše financie. Jednou z takýchto chýb je prijímanie zamestnancov. Ak máte v úmysle najať nových zamestnancov, právnik konopí vám pomôže so zákonmi o zodpovednosti a poistením.

Záverečné úvahy o právnych zástupcoch pre kanabis

Podniky zapojené do pestovania alebo predaja marihuany predstavujú značné riziko. Z tohto dôvodu je vo vašom najlepšom záujme zvážiť najatie právnika pre kanabis pre vaše podnikanie.
Advokát zaoberajúci sa kanabisom nielen pomáha vyrovnať finančné riziko spojené s marihuanou, ale tiež zaisťuje, aby boli obchodné doklady a licenčné aplikácie v poriadku.
Vzhľadom na vysoké počiatočné náklady, zložitosť príslušných pravidiel a riziko federálneho stíhania znie právnik ako primeraný náklad. Snaha o interpretáciu zákonov týkajúcich sa kanabisu môže byť zbytočne zbytočná a mätúca.
Obráťte sa na právnika zaoberajúceho sa kanabisom, aby ste prediskutovali svoje možnosti a zabezpečili životnosť vašej firmy. Naši majitelia firiem sú rovnako ako vy.
Kanabis a autizmus

Kanabis a autizmus

Kanabis a autizmus Kanabis a autizmus - dve stigmatizované témy, ktoré si vyžadujú oveľa väčšiu pozornosť. Aj keď existujú štúdie, ktoré slúžia proti aj proti používaniu kanabisu na liečenie príznakov autizmu, mnohí spotrebitelia sa domnievajú, že kanabis je najlepšou a najbezpečnejšou liečbou. Tiffany ...

Pennsylvánske zákony týkajúce sa kanabisu pre dospelých

Pennsylvánske zákony týkajúce sa kanabisu pre dospelých

Pennsylvánske zákony týkajúce sa kanabisu pre dospelých Pennsylvánske zákony týkajúce sa kanabisu pre dospelých sú v mysli spotrebiteľov konope v Pensylvánii. Ak prejde SB 350, Pennsylvánia mohla vidieť rekreačný (na použitie pre dospelých) konope do svojho stavu. Senátor Leach z Pensylvánie sa pripojil k ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Právnik kanabisu

Thomas Howard je v podnikaní už roky a môže vám pomôcť orientovať sa v ziskovejších vodách.

Thomas Howard bol na loptu a skončil. Ľahko s ním pracuje, komunikuje veľmi dobre a ja by som ho odporúčal kedykoľvek.

R. Martindale

Aktualizácia odvetvia kanabisu s rastom

Aktualizácia odvetvia kanabisu s rastom

Aktualizácia odvetvia kanabisu s Grown In Brad Spirrison of Grown In sa k nám pridáva, aby sme diskutovali o trendoch v odvetví kanabisu. Novinár a spoluzakladateľ spoločnosti Grown In s nami Brad Spirrison hovorí o chicagskej politike a budúcnosti kanabisu v štáte Illinois. Vypočujte si ho na PodCast alebo ...

Illinois Cannabis News s Chillinois a CannaKweens

Illinois Cannabis News s Chillinois a CannaKweens

Illinois Cannabis News with Chillinois Novinky Illinois Cannabis sú momentálne trochu v limbu. Mnohí čakajú na vypočutie od ministerstva poľnohospodárstva o tom, či ich žiadosti o licenciu budú alebo nebudú akceptované alebo zamietnuté. Justine Warnick a Cole Preston z ...

Potrebujete právneho zástupcu pre kanabis?

Naši právnici na konope sú tiež vlastníkmi firiem. Môžu vám pomôcť štruktúrovať vaše podnikanie alebo ho chrániť pred príliš zaťažujúcimi predpismi.

REACH US EMAIL
316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Telefón: (309) 740-4033 || e-mail: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 USA

telefón: 312 741 - 1009 || e-mail: tom@collateralbase.com


316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Telefón: (309) 740-4033 || e-mail: tom@collateralbase.com


150 S. Wacker Drive, Suite 2400,
Chicago IL, 60606 USA

telefón: 312 741 - 1009 || e-mail: tom@collateralbase.com

Cannabis Industry & Legalization News

Cannabis Industry & Legalization News

Prihláste sa na odber a získajte najnovšie informácie o kanabisovom priemysle. Bude to asi 2 e-maily mesačne, všetko je všetko!

Úspešne ste prihlásení k odberu!

Zdieľať