Najnovšie správy o kanabise
select Page

Prečo vaša spoločnosť s kanabisom potrebuje dobrého právnika

Konope je rýchlo rastúce podnikanie plné regulačných prekážok a konkurencie - hrdý konopný právnik vám môže pomôcť v podnikaní s kanabisom

Prečo vaša marihuana alebo konopná spoločnosť potrebuje právnika v súvislosti s konope?

Druhá skupina očí na vaše ponuky, ktoré poskytujú sofistikovanú perspektívu, môže urobiť spoločnosť úspešnejšou. Napríklad Warren Buffett sa stretol s menovaným právnikom Charlie Munger v roku 1959 a jeho názory sa mu tak páčili, že ho presvedčil, aby opustil prax zákona a pripojil sa k nemu v Berkshire Hathaway. Právnici zaoberajúci sa kanabisom, ktorí vlastnia a prevádzkujú podniky v tomto odvetví a majú hlboké znalosti o svojich rizikách a trendoch, môžu pomôcť vašej firme získať konkurenčnú výhodu a zmierniť operačné riziko.

Chystáme sa pokryť 5 dôležitých výhod poskytovaných najatím právnika pre váš nový obchod s kanabisom. Spoločnosti si najímajú právnikov, aby pomáhali ich podnikaniu so všetkým možným. Tu je päť najpraktickejších výhod, ktoré môže vášmu tímu poskytnúť právny zástupca konopného priemyslu:

  1. Znalosť komplexných procesov podávania žiadostí a licencií
  2. Porozumenie dodržiavaniu federálnych a štátnych zákonov
  3. Pochopenie obchodných zmlúv na prevádzku
  4. Predchádzajúce priemyselné skúsenosti a znalosti
  5. Riadenie rizík obchodných stretnutí s kanabisom

O týchto piatich výhodách budeme diskutovať pri hľadaní správneho právnika pre kanabis pre vaše podnikanie. 

Poraďte a právnik marihuany alebo konope o vašom podnikaní s kanabisom.

 

 

Kanabis neustále rastie vo využívaní a popularite na celom svete. To, čo sa pôvodne považovalo za tabu, si v mnohých štátoch USA získava slávu, uznanie a trakciu, keď Washington legalizoval pestovanie, držanie a používanie marihuany. Kým je konope úplne legálne po tom, čo ho zákon o kontrolovaných látkach odstránil Návrh zákona o farme za rok 2018. 

Ako hovoríme, viac ako 33 štátov v USA legalizovalo určitú formu marihuany ako skutočnú a životaschopnú lekársku alternatívu.

Aj keď široká verejnosť zmenila svoje vnímanie marihuany, založila obchod s kanabisom a úspešne spustila svoju činnosť, je to ťažká úloha vzhľadom na rozdiely v štátnych a federálnych zákonoch.
 
Ak ste ambiciózny podnikateľ so zanietením preniknúť na tento rastúci trh, odporúča sa, aby ste si najali experta na konope. Hlavným účelom je zabezpečiť, aby vaše podnikanie bolo v súlade so všetkými platnými predpismi vo vašom štáte.
 
Dnes sa chystáme preskúmať niektoré z výhod najatia právnika na konope, pokiaľ ide o predaj kanabisu, či už ide o konope, liečivé alebo rekreačné marihuany.
 

1. Komplexné požiadavky a vysoké náklady na vstup do kanabisového priemyslu

Každý štát má rôzne zákony, ktoré upravujú založenie a dohľad nad obchodom s marihuanou. Mnoho štátov stanovilo prísne pravidlá týkajúce sa počtu podnikov zaoberajúcich sa kanabisom, ktoré možno založiť v danom období.
 
Výsledkom je, že niektoré štáty vydávajú licencie iba počas mimoriadne úzkeho okna na podávanie žiadostí s veľmi vysokými nákladmi a intenzívnou súťažou o licencie.
 
Od žiadateľov sa častejšie požaduje, aby platili vysoké poplatky za žiadosti s cieľom dosiahnuť pre štáty udeľujúce licenciu značné zisky.
 
Dokonalým príkladom je Connecticut, ktorý uchádzačom, ktorí hľadajú licenciu na svoje podnikanie v oblasti marihuany, účtuje poplatok za žiadosť o vrátenie 25,000 XNUMX dolárov. S ohľadom na tieto vysoké náklady vám konopný advokát pomôže pochopiť, ako splniť všetky regulačné a aplikačné požiadavky na kompenzáciu extrémnych nákladov na poplatky.
 

2. Advokáti pre konope rozumejú federálnym a štátnym zákonom

Niektorí potenciálni podnikatelia v oblasti kanabisu majú základné vedomosti o právnych predpisoch týkajúcich sa marihuany vo svojom štáte a snažia sa ich dodržiavať. Federálna vláda však môže z jedného alebo dvoch dôvodov považovať svoje podnikanie za nezákonné a odobrať licenciu.
 
Špecializovaný právnik na konope vám pomôže porozumieť federálnym a štátnym zákonom, aby ste mali väčšiu šancu na dosiahnutie dlhodobého úspechu v tomto lukratívnom priemysle.
 
Mať na palube právneho zástupcu pre kanabis je užitočné pri legitimizácii vášho uvedenia na trh. Pokiaľ ide o založenie firmy, je nevyhnutné určiť produkty alebo služby, ktoré chcete ponúknuť.
 
Podniky marihuany sú rozdelené do troch rôznych kategórií a každá skupina zdôrazňuje rôzne normy a nariadenia.
 
Skúsený právnik vám pomôže pochopiť konkrétnu kategóriu, do ktorej patrí vaša marihuana. Údajné obchodné kategórie marihuany sú tieto:
 
i) Pestovanie - Pestovanie marihuany je vysoko regulované rôznymi štátmi, aby sa zaručil vysokokvalitný, bezpečný a efektívny produkt. Pestovanie rastlín marihuany si vyžaduje značné investície a pevné nasadenie. Váš advokát vám pomôže začať s týmto podnikaním s cieľom zabezpečiť záhradnícku dokonalosť.
 
ii) Infúzia - Mnoho podnikateľov rýchlo zakladá podniky zaoberajúce sa predajom tinktúr a jedlých kanabisov. Tento neuveriteľný rozbehnutý vagón je inšpirovaný rastúcimi vedeckými štúdiami, ktoré tvrdia, že marihuana má pri liečebných postupoch cenné výhody. V rôznych štátoch bolo vypracovaných veľké množstvo zákonov, ktoré upravujú prísady, označovanie a príslušné pokyny na podávanie týchto výrobkov.
 
iii) Maloobchod - podniky marihuany, ktoré sú zaradené do kategórie maloobchodných predajní, zahŕňajú rekreačné a liečebné výdajne. Tieto kolektívy zvyčajne predávajú svoje výrobky oprávneným osobám a pacientom vo veku nad 21 rokov. Náklady na zriaďovanie maloobchodných predajní sú najdrahšie zo všetkých, často však vytvárajú výraznejšie zisky ako všetky ostatné druhy marihuany.
 

3. Advokáti konope chápu ich dodržiavanie

Advokát, ktorý skutočne ovláda federálne aj štátne zákony týkajúce sa marihuany, vám pomôže zistiť konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu kategóriu vaše podnikanie s marihuanou. Porozumenie požiadavkám na aplikácie, udeľovanie licencií a financovanie vášho obchodu s kanabisom je nevyhnutnou súčasťou budovania a starostlivosti o legitímnu marihuanovú spoločnosť.
 
Niektorí podnikatelia zaoberajúci sa marihuanou alebo konope sa snažia tieto technické smery orientovať a nakoniec strácajú svoje investície.
 
Postup pri podávaní žiadosti o povolenie na podnikanie a pri hľadaní financovania sa môže značne líšiť v závislosti od vášho bydliska. Poplatky za aplikáciu sú v niektorých regiónoch nevratné a často stoja tisíce dolárov s malou alebo žiadnou zárukou prijatia. Za určitých okolností môže byť potrebné vykonať previerku, aby sa vylúčili odsúdení zločinci, ktorých história sa točí okolo násilia alebo trestných činov súvisiacich s drogami.
 
Mnohé štáty navyše majú zákony, ktoré obmedzujú počet podnikov marihuany, ktoré môžu byť založené v danej oblasti. To viedlo k zvýšeniu poplatkov a zvýšeniu konkurencie. Iné štáty dokonca idú o krok ďalej a pýtajú sa na svoje finančné zdroje, aby si overili, či máte finančný sval na pokrytie takých výdavkov, ako sú nájomné a poplatky.
 
Napríklad v štáte Illinois môže štát vyžadovať, aby podniky podnikajúce v oblasti marihuany mali finančné prostriedky na založenie a prevádzkovanie podniku vo výške najmenej pol milióna dolárov. Štát môže tiež požadovať, aby majiteľ podniku prijal rozsiahle bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie toho, aby marihuana vyrábaná na liečebné účely nekončila na čiernom trhu - či už náhodne alebo úmyselne.
 
Okrem štátnej regulácie môžu mať miestne samosprávy a mestá svoj vlastný spôsob regulácie podnikania s marihuanou. Niektoré miestne vlády vykonávajú previerky osôb majiteľov obchodov s marihuanou a ich zamestnancov ako nevyhnutnú podmienku na podanie žiadosti o licenciu.
 
Ak vezmeme do úvahy tieto vysoké náklady, najímanie konopného zástupcu, ktorý vám pomôže pri orientácii v týchto zdanlivo technických detailoch, by bolo najlepším nápadom skôr, ako sa pohnete vpred. Nedodržanie požiadaviek môže viesť k pokutám, zrušeniu licencie a trestnoprávnej zodpovednosti.
 

4. Začatie podnikania s kanabisom na zemi

Začatie a udržiavanie obchodu s kanabisom môže byť náročné úsilie. Okrem bežných prekážok, ako sú peňažný tok, marketing, vzťahy so zákazníkmi a rast, musí obchod s kanabisom prísne dodržiavať všetky zákony a nariadenia - alebo sa pripraviť na následky. So správnym zástupcom pre kanabis na vašej strane môže byť vaša firma založená na správnom základe, aby sa zaistil budúci rast a expanzia.
 
Dobrý právnik v oblasti kanabisu vám pomôže s formovaním a prevádzkou podnikania v oblasti kanabisu, zónovaním a povoľovaním a dodržiavaním miestnych a štátnych licencií.
 
Bez právnika je ľahké nájsť kráčanie v tenkej línii bez toho, aby si to uvedomoval, kvôli neustále sa meniacej povahe zákonov, ktorými sa riadi marihuana. V obchodoch s marihuanou vás môže zasiahnuť veľa trestných činov vrátane potenciálneho väzenského času, hrozby ukončenia podnikania a prehnaných pokút a ďalších poplatkov.
 
Právo právnika na kanabisu vás bude nielen brániť proti týmto obvineniam, ale tiež ochráni dobré meno svojej firmy. Každé podnikanie musí fungovať v súlade so zákonom, aby podnik mohol zostať funkčný. Vaše podnikanie si nakoniec zaslúži úspešnú operáciu bez dodatočného stresu pri riešení právnych otázok.
 

5. Obmedzenie podnikateľského rizika marihuany alebo konope

Prenajatie právnika pre kanabis je vynikajúci spôsob, ako minimalizovať riziko, ktorému by vaše podnikanie mohlo čeliť. Na jednej strane je marihuana podľa federálneho práva aj naďalej nezákonnou látkou a pre štáty, ktoré legalizovali jej použitie na lekárske alebo rekreačné účely, sa nevyskytujú žiadne výnimky. Na druhej strane, jednotlivci, ktorých podniky dodržiavajú zákony štátu, vo všeobecnosti nemajú žiadne riziko zatknutia alebo súdneho konania zo strany federálnych orgánov.
 
V dôsledku toho sa všetkým vlastníkom marihuany odporúča, aby prísne dodržiavali predpisy svojho štátu s cieľom obmedziť šance na trestné stíhanie a možnú stratu investícií. Federálna vláda neustále hľadá podniky, ktoré nie sú chránené štátnymi zákonmi o marihuane na trestné stíhanie.
 
Zameriava sa na stíhanie tých, ktorí sa podieľajú na trestných činoch, ako je distribúcia marihuany sieťami organizovaného zločinu, riadenie drog, distribúcia marihuany maloletým a ďalšie činnosti spojené s nezákonným držaním drogy.
 
S odborným zástupcom pre kanabis na palube si môžete byť istí, že vaša firma má predpoklady, ktoré môžu dramaticky znížiť riziko federálneho stíhania.
 
Advokát bude môcť štruktúrovať vašu firmu v súlade so všetkými štátnymi zákonmi, aby sa zabránilo zrušeniu obchodnej licencie a pokutám, ktoré ju sprevádzajú. Advokát pre kanabisu bude tiež schopný chrániť vašu firmu a chrániť ju aktuálnym sledovaním prípadových zákonov a zmien v politike.
 
V marihuanskom podnikaní vás pravdepodobne jeden omyl dostane na federálny súd a zlikviduje vaše financie. Jednou z takýchto chýb je prijímanie zamestnancov. Ak máte v úmysle najať nových zamestnancov, právnik konopí vám pomôže so zákonmi o zodpovednosti a poistením.
 

Záverečné úvahy o právnych zástupcoch pre kanabis

Podniky zapojené do pestovania alebo predaja marihuany predstavujú značné riziko. Z tohto dôvodu je vo vašom najlepšom záujme zvážiť najatie právnika pre kanabis pre vaše podnikanie.
 
Advokát zaoberajúci sa kanabisom nielen pomáha vyrovnať finančné riziko spojené s marihuanou, ale tiež zaisťuje, aby boli obchodné doklady a licenčné aplikácie v poriadku.
 
Vzhľadom na vysoké počiatočné náklady, zložitosť príslušných pravidiel a riziko federálneho stíhania znie právnik ako primeraný náklad. Snaha o interpretáciu zákonov týkajúcich sa kanabisu môže byť zbytočne zbytočná a mätúca.
 
Kontaktujte právnika s kanabisom, aby ste prediskutovali svoje možnosti a zabezpečili životnosť svojho podnikania. Naši sú vlastníci firiem rovnako ako vy.
 
Kanabisová škôlka v New Yorku

Kanabisová škôlka v New Yorku

  New York Cannabis Nursery License O konopnej škôlke sa hovorí, ako začína konopný priemysel. Aj keď nie všetky štáty uvažovali o licenciách pre škôlky vo svojich nariadeniach, zákonodarcovia v New Yorku sa rozhodli zahrnúť tento typ licencií do svojho konope ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Právnik kanabisu

Thomas Howard je v podnikaní už roky a môže vám pomôcť orientovať sa v ziskovejších vodách.

Thomas Howard bol na loptu a skončil. Ľahko s ním pracuje, komunikuje veľmi dobre a ja by som ho odporúčal kedykoľvek.

R. Martindale

USDA Final Rule on Hemp

USDA Final Rule on Hemp

  Konečné pravidlo USDA o konope - Celkové THC - Delta 8 a sanácia Konečné pravidlo USDA o konope bolo vydané 15. januára 2021 na základe predchádzajúcej sady predpisov o konope USDA, ktorá vyvolala verejné pripomienky od takmer 6,000 XNUMX ľudí. Konečné pravidlo USDA o konope bude ...

Potrebujete právnika pre kanabis pre svoje podnikanie?

Naši právni zástupcovia v oblasti konope sú tiež vlastníkmi firiem. Pomôžeme vám štruktúrovať vaše podnikanie alebo ho chrániť pred príliš zaťažujúcimi predpismi.

právnik právnika v oblasti kanabisu

316 SW Washington St, Suita 1A Peoria,
IL 61602, USA
Zavolajte nám 309-740-4033 || pošlite nám e-mail na adresu tom@collateralbase.com

právnik právnika v oblasti kanabisu

150 S. Wacker Drive,
Suita 2400 Chicago IL, 60606, USA
Zavolajte nám 312-741-1009 || pošlite nám e-mail na adresu tom@collateralbase.com

právnik právnika v oblasti kanabisu

316 SW Washington St, Suita 1A Peoria,
IL 61602, USA
Zavolajte nám 309-740-4033 || pošlite nám e-mail na adresu tom@collateralbase.com

právnik právnika v oblasti kanabisu

150 S. Wacker Drive,
Suita 2400 Chicago IL, 60606, USA
Zavolajte nám 312-741-1009 || pošlite nám e-mail na adresu tom@collateralbase.com
Novinky v kanabisovom priemysle

Novinky v kanabisovom priemysle

Prihláste sa na odber a získajte najnovšie informácie o kanabisovom priemysle. Zahŕňa exkluzívny obsah zdieľaný iba s predplatiteľmi.

Úspešne ste prihlásení k odberu!

Zdieľať